ఆహారంనేరాలు .. ఘోరాలురాష్ట్రీయం

ఆంధ్రా – ఒడిసా సరిహద్దుల్లో పోలీసులకు మావోయిస్టులు మధ్య ఎదురుకాల్పులు.

పాడేరు : ఆంధ్రా – ఒడిసా సరిహద్దుల్లో పోలీసులకు మావోయిస్టులు మధ్య ఎదురుకాల్పులు ఒడిసాలోని ముకుడు పల్లి అటవీ ప్రాంతంలో ఘటన.తప్పించుకున్న మావోయిస్టులు కొనసాగుతున్న ఒడిసా పోలీసుల కూంబింగ్ ఘటనస్థలంలో నుంచి మావోయిస్టుల కిటబాగ్స్, 303,తుపాకి, బాంబులు తయారీ వినియోగించే సామగ్రి స్వాధీనం చేసుకున్న ఒడిసా పోలీసులు…