గ్రామీణంజిల్లాలున్యూస్ప్రాంతీయంమ‌న ఆరోగ్యం

ప్రగడవరంలో ఉచిత వైద్య శిబిరం.

చింతలపూడి,కోస్తాటైమ్స్ (జనవరి -30) :చింతలపూడి మండలం ప్రగడవరం గ్రామంలో సాయి స్ఫూర్తి హాస్పిటల్,మానవత ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేయబడిన మెగా వైద్యశిబిరం ప్రారంభిస్తున్న స్థానిక సర్పంచ్ తొమ్మండ్రు భూపతి రావు. ఈ కార్యక్రమంలో మానవత స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ అధ్యక్షులు కాండ్రేగుల నాగ చిన్నారావు సాయి స్ఫూర్తి హాస్పిటల్ ఛైర్మన్ పి. రామకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు.